Select Page

Visste du at bedriften din kan spare tusenlapper på å opprette sitt eget bedriftsidrettslag? Mange bedrifter holder egne timer for bedriftslag, de tilbyr gode medlemskapstilbud til hele idrettslag og enkelte treningssentre tilbyr også aktiviteter på arbeidsplassen. Dette bør flere bedriftsledere titte nærmere på!

Bedriftidrettslag er berettiger skattefradrag for arbeidsgivere.

Bedrifter kan bevilge penger til bedriftsidrettslaget sitt, kostnadsføre denne summen, og så få fradrag for den på skatten, bekrefter en revisor. Hvis en bedrift skyter inn 50.000 kroner i bedriftsidrettslaget og fører dette som kostnader, betyr det at disse 50.000 kronene kan trekkes fra bedriftens inntekter. I forhold til skattereglene da, betyr dette at skatten blir redusert med rundt 20.000 kroner, sier han.

For å kunne benytte seg av skattefradraget må bedriftens treningstiltak favne om alle ansatte og være et trivelstiltak.

Både fellesavtaler som inngås mellom treningssentre og en bedrift for medlemskap, trening i bedriftens lokaler og egne timer på treningssentre for en bedrifts ansatte berettiger dette skattelette. Både våre medlemsbedrifter og øvrige bedrifter bør sette seg godt inn i gjeldende regler da temaet i aller høyeste grad er aktuellt.

 

Artikell sendt in av: