Select Page

Kurs i den nye helsebevisstheten:
Sammenhengen mellom KROPP – SINN – ÅND og kjærlighet

Formålet med kurset er å sette deg som kursdeltaker i sentrum!

  • Hvordan få og bevare en optimal helse resten av livet
  • Hvordan følelser og sinnet ditt påvirker deg i positiv og
  • negativ retning
  • Å komme på bølgelengde med din innerste sjel og din indre visdom
  • Forstå hva livet ditt egentlig dreier seg om, finne meningen med livet og hvorfor du er den du er

Hva er nytt ?

Kursene skiller seg ut fra alle andre kurs innen helse, fordi deltakerne her lærer seg å bruke verktøy som kobler underbevisstheten og intuisjonen opp mot bevisstheten! Du sitter på alle svarene om deg selv, derfor er det kun en person som har de beste forutsetninger for å finne svarene, nemlig deg selv.

Verktøy ?

Når du har lært deg å bruke verktøyene riktig og i tillegg har koblet deg opp på din egen intuisjon og underbevissthet så kan du finne ut alt om deg selv i både fortid nåtid og fremtid og du skal lære deg til å ha tillit til at det du kommer frem til er 100% korrekt. I tilegg vil du lære ulike hypnoseteknikker som gjør at du når målene du har satt deg vesentlig raskere.

Individuelle analyseskjemaer

Kursene har meget gode analyseskjemaer i alle to kursbolkene som du skal lære å bruke. Når du behersker å bruke en pendel som et universal verktøy vil du finne ut via analyseskjemaene nøyaktig hva som til enhver tid er rett for deg innenfor de ulike emnene kjærlighet, kropp, sinn og ånd.

Hvorfor blir vi syke ? Og hvordan unngå å bli syk?

Kursene er lagt opp slik at du skal få forståelse av hvorfor vi mennesker blir syke. Du skal med kyndig veiledning lære å kartlegge hvorfor du har pådratt deg sykdom og erkjenne i hode og kropp hva som er årsaken, så vil kroppens fantastiske immunsystem automatisk begynne og helbrede seg selv. Har du ingen sykdom eller plager vil du igjennom disse kursene vite alt om hvordan du unngår dette i fremtiden.

Målsetting

Du lærer ikke bare om din egen helse, ta en titt på de neste sidene og se alt det du lærer om deg selv sinnet og ånden din. Samtidig ser du hvilke muligheter du da vil ha til å få et rikt og spennende liv i fortsettelsen.

I tillegg vil du kunne bruke disse kunnskapene til også og hjelpe andre. Kursene er derfor også svært viktig for alle som kan tenke seg å bli eller er naturterapeuter.