Select Page

Din Bedriftspsykolog

Bedrifter som inngår en bedriftspsykologisk avtale vil få umiddelbar psykologisk bistand på alle nivå i organisasjonen. Fordelene med en slik avtale er mange. De ansatte og bedriften får kun en psykolog å forholde seg til. Tilbudet gjelder rask bistand ved behov, samt rabatt på tjenestene.

For psykologbistand i form av individuell behandling/terapi, trengs ingen henvisninger fra lege. En unngår også offentlige ventelister, som kan være opp mot ett år. Den enkelte arbeidstaker tar selv kontakt i henhold til gjeldende bedriftsavtale, når slik avtale er inngått.
Dersom din arbeidsplass ikke har bedriftspsykologisk avtale, kan du selv kontakte oss på eget initiativ.

En trenger ikke å være syk i vanlig forstand, men ha et behov for å få rådgivning i det som oppleves som vanskelig. Vansker som ofte er tema i den personlige samtalen er bl.a.:
Samarbeidsproblemer på arbeidsplassen, samlivsproblemer, angst, depresjon, stress, utbrenthet, sorg, sykdom, følelsen av å ikke strekke til i yrkesrollen, opplevelse av mobbing, søvnvansker, rusproblematikk, problemer med barna, lederrollen, valgproblematikk, etiske dilemmaer, skyldfølelse, identitetsproblematikk.

Mange medarbeidere kan komme i en vanskelig livsfase der råd og støtte kan være avgjørende for å komme videre i livet på en positiv måte. Umiddelbar tilgang til kvalifisert psykologhjelp kan hindre negativ utvikling med vedvarende nedsatt livsglede og arbeidskapasitet.

Ved familie- eller samarbeidsproblemer avgjør du selv om du ønsker å involvere andre i en eller flere av samtalene.

Vanligvis vil korttidsbehandling/rådgivning vare 1 til 10 timer.

Kontakten er konfidensiell, og det som kommer frem i samtalene blir mellom deg og psykologen.